BIZ hakda

Şinalary öndüriji

“Xingtai Oupin” awtoulag bölekleri satuw kärhanasy
2010-njy ýylda esaslandyrylan bu kompaniýa agyr awtoulag zapas şaýlaryny öndürmekde ýöriteleşýär.Häzirki wagtda Hytaýda satuwdan soňky iň uly bazardyr.500-den gowrak içerki awtoulag zapas ýarmarkalaryna gatnaşdy we içerki bazarda öňdebaryjy orny eýeledi.

 • biz hakda
 • biz hakda 1

Müşderi täzelikleri

Mediýa düşündiriş

Oupiniň häzirki ösüş taryhy

“Xingtai Oupin Auto Parts Sales Co., Ltd.” ýokary hilli hereketlendiriji duralgalary, merkezi goldaw podşipniklerini, möhürleri, rezin pyçaklary we 33 sanamak üçin titremä garşy rezin bölekleri öndürmekde ýöriteleşendir ...

habarlar (1)
 • Oupiniň häzirki ösüş taryhy

  “Xingtai Oupin Auto Parts Sales Co., Ltd.”, dünýäniň 33 ýurdy we sebitleri üçin ýokary hilli dwigateller, merkezi goldaw podşipnikleri, möhürler, rezin pyçaklar we beýleki köp titremä garşy rezin bölekleri öndürmekde ýöriteleşýär 2021-nji ýylda, 2021-nji ýylda global täze täjiň agyr täsiri ...

 • Kompaniýanyň geljekdäki ösüşi boýunça okuw

  Recentlyakynda, ähli işgärleriň iş ukybyny we hemmetaraplaýyn hilini has-da gowulandyrmak we berkitmek üçin, Oupin hünär endiklerini güýçli taýýarlady, bu okuw maksatly işewürlik ukybyny we hyzmatdaşlaryň iş derejesini ýokarlandyrmagy maksat edinýär, durnukly p üçin berk binýat goýuň ...

 • Merkez goldaw goldawyny ulanmak we ornaşdyrmak

  Awtoulag geçiriji şah, ulagyň esasy elektrik geçiriji enjamy we elektrik geçiriji ulgam ulagy geçiriji enjamyň esasy garniturasydyr.Rulmanyň zeperleri ok okunyň esasy zeper merkezlerinden biridir we ol ...