Sürüji wilka goldawy

 • Sinotruk ätiýaçlyk şaýlaryny geçiriji wilka asma enjam AZ9319313260

  Sinotruk ätiýaçlyk şaýlaryny geçiriji wilka asma enjam AZ9319313260

  Sürüji wilka goldaw podşipnikleri: Aýrylmadyk sürüjiniň okunda we rul okunda hereketlendiriji tigiriň hereketlendirijisi ýarym mil we gimbal sürüjini öz içine alýar, köpüsi hemişelik tizlik gimbal bogunyny ulanýar.Umuman aýrylmaýan transaksle, tigirleri herekete getirýän hereketlendiriji enjam ýarym mil, ýarym şah bolsa diferensial ýarym şahly dişli konsentrator bilen birleşdirýär.Reduktor bilen transakslda ýarym şah ýarym mil dişli reduktoryň işjeň dişli bilen birleşdirýär.Awtoulag hereketlendirijisi awtoulaglaryň möhüm bölegi bolup, esasan tork geçirmek üçin ulanylýar.Rulmanlar sürüjiniň şahasyna oturdylýar we esasan goldaw beriji rol oýnaýar.Şeýle-de bolsa, rulman jaýynyň zarba we yrgyldy garşylygy pes, bu hereketlendiriji wilkanyň we rulmanyň hyzmat ediş möhletine täsir edýär.

 • Awtoulag awtoulag rezin bölekleri Isuzu 5-37516-005-0 5-37516-006-0 9-37516-030-0 8-94328-799-0 8-94328-800-0 1-37510-105 -0

  Awtoulag awtoulag rezin bölekleri Isuzu 5-37516-005-0 5-37516-006-0 9-37516-030-0 8-94328-799-0 8-94328-800-0 1-37510-105 -0

  “Oupin Driveshaft Center” goldaw podşipnikleri belli bir abraýa eýe
  hil we ussatlyk üçin awtoulag pudagynda.Öndürýäris
  hereketlendiriji merkezdäki ulaglaryň hemmesi diýen ýaly goldaw podşipnikleri
  şu gün ýol.“Oupin Drive Shaft Center” goldaw podşipnikleri bar
  ýolda we daşarda ulanmak we ähli howa şertleri üçin niýetlenendir.
  Oupin elmydama müşderini kanagatlandyrmagy maksat edinýärdi we her bir müşderä hyzmat etmek hem Oupiniň maksady

 • Europeanewropa awtoulag awtoulag ätiýaçlyk şaýlary OEM 20471428 1068222 Volvo aýlanmagy üçin perişan merkezi wilkasy

  Europeanewropa awtoulag awtoulag ätiýaçlyk şaýlary OEM 20471428 1068222 Volvo aýlanmagy üçin perişan merkezi wilkasy

  “Oupin Driveshaft Center” goldaw podşipnikleri belli bir abraýa eýe
  hil we ussatlyk üçin awtoulag pudagynda.Öndürýäris
  hereketlendiriji merkezdäki ulaglaryň hemmesi diýen ýaly goldaw podşipnikleri
  şu gün ýol.“Oupin Drive Shaft Center” goldaw podşipnikleri bar
  ýolda we daşarda ulanmak we ähli howa şertleri üçin niýetlenendir.
  Oupin elmydama müşderini kanagatlandyrmagy maksat edinýärdi we her bir müşderä hyzmat etmek hem Oupiniň maksady

 • Sinotruk HOWO ýük awtoulag bölekleri üçin geçiriji şahanyň aralyk rezin goldawy 26013314030-60 # 26013314030-65 # 26013314030-70 #

  Sinotruk HOWO ýük awtoulag bölekleri üçin geçiriji şahanyň aralyk rezin goldawy 26013314030-60 # 26013314030-65 # 26013314030-70 #

  “Oupin Driveshaft Center” goldaw podşipnikleri belli bir abraýa eýe
  hil we ussatlyk üçin awtoulag pudagynda.Öndürýäris
  hereketlendiriji merkezdäki ulaglaryň hemmesi diýen ýaly goldaw podşipnikleri
  şu gün ýol.“Oupin Drive Shaft Center” goldaw podşipnikleri bar
  ýolda we daşarda ulanmak we ähli howa şertleri üçin niýetlenendir.
  Oupin elmydama müşderini kanagatlandyrmagy maksat edinýärdi we her bir müşderä hyzmat etmek hem Oupiniň maksady

 • Skania 294270 1387764 ýokary hilli hereketlendiriji wilka merkezi goldawly rulmanly hereketlendiriji merkezi goldaýar

  Skania 294270 1387764 ýokary hilli hereketlendiriji wilka merkezi goldawly rulmanly hereketlendiriji merkezi goldaýar

  “Oupin Driveshaft Center” goldaw podşipnikleri belli bir abraýa eýe
  hil we ussatlyk üçin awtoulag pudagynda.Öndürýäris
  hereketlendiriji merkezdäki ulaglaryň hemmesi diýen ýaly goldaw podşipnikleri
  şu gün ýol.“Oupin Drive Shaft Center” goldaw podşipnikleri bar
  ýolda we daşarda ulanmak we ähli howa şertleri üçin niýetlenendir.
  Oupin elmydama müşderini kanagatlandyrmagy maksat edinýärdi we her bir müşderä hyzmat etmek hem Oupiniň maksady

 • “FREELANDER BEARING MERKEZ PROP” 1996-2006 “Land Rover FREELANDER” 98-06 TOQ000040

  “FREELANDER BEARING MERKEZ PROP” 1996-2006 “Land Rover FREELANDER” 98-06 TOQ000040

  “Oupin Driveshaft Center” goldaw podşipnikleri belli bir abraýa eýe
  hil we ussatlyk üçin awtoulag pudagynda.Öndürýäris
  hereketlendiriji merkezdäki ulaglaryň hemmesi diýen ýaly goldaw podşipnikleri
  şu gün ýol.“Oupin Drive Shaft Center” goldaw podşipnikleri bar
  ýolda we daşarda ulanmak we ähli howa şertleri üçin niýetlenendir.
  Oupin elmydama müşderini kanagatlandyrmagy maksat edinýärdi we her bir müşderä hyzmat etmek hem Oupiniň maksady

 • FORD GEÇIRMEK 7239265 99VB 4826 AB Merkez goldaw goldawy göteriji hereketlendiriji şahasy YCIW 4826 BC 95VB4826AA 7239265

  FORD GEÇIRMEK 7239265 99VB 4826 AB Merkez goldaw goldawy göteriji hereketlendiriji şahasy YCIW 4826 BC 95VB4826AA 7239265

  “Oupin Driveshaft Center” goldaw podşipnikleri belli bir abraýa eýe
  hil we ussatlyk üçin awtoulag pudagynda.Öndürýäris
  hereketlendiriji merkezdäki ulaglaryň hemmesi diýen ýaly goldaw podşipnikleri
  şu gün ýol.“Oupin Drive Shaft Center” goldaw podşipnikleri bar
  ýolda we daşarda ulanmak we ähli howa şertleri üçin niýetlenendir.
  Oupin elmydama müşderini kanagatlandyrmagy maksat edinýärdi we her bir müşderä hyzmat etmek hem Oupiniň maksady

 • Sürüji wilka merkezi merkezi podşipnik, Sürüji merkez merkezi podşipnik, Duff 1235569 60mm 81394106013 70mm ýokary hilli merkez göteriji merkezi sürüjisi 1235569 65mm 81394106013 70mm

  Sürüji wilka merkezi merkezi podşipnik, Sürüji merkez merkezi podşipnik, Duff 1235569 60mm 81394106013 70mm ýokary hilli merkez göteriji merkezi sürüjisi 1235569 65mm 81394106013 70mm

  “Oupin Driveshaft Center” goldaw podşipnikleri belli bir abraýa eýe
  hil we ussatlyk üçin awtoulag pudagynda.Öndürýäris
  hereketlendiriji merkezdäki ulaglaryň hemmesi diýen ýaly goldaw podşipnikleri
  şu gün ýol.“Oupin Drive Shaft Center” goldaw podşipnikleri bar
  ýolda we daşarda ulanmak we ähli howa şertleri üçin niýetlenendir.
  Oupin elmydama müşderini kanagatlandyrmagy maksat edinýärdi we her bir müşderä hyzmat etmek hem Oupiniň maksady

 • 6544100022 6204100022 3894100222 3954100622 6554100022

  6544100022 6204100022 3894100222 3954100622 6554100022

  “Oupin Driveshaft Center” goldaw podşipnikleri belli bir abraýa eýe
  hil we ussatlyk üçin awtoulag pudagynda.Öndürýäris
  hereketlendiriji merkezdäki ulaglaryň hemmesi diýen ýaly goldaw podşipnikleri
  şu gün ýol.“Oupin Drive Shaft Center” goldaw podşipnikleri bar
  ýolda we daşarda ulanmak we ähli howa şertleri üçin niýetlenendir.
  Oupin elmydama müşderini kanagatlandyrmagy maksat edinýärdi we her bir müşderä hyzmat etmek hem Oupiniň maksady

 • Mercedes-benz truc üçin ýokary hilli hereketlendiriji wilka merkezi goldawy

  Mercedes-benz truc üçin ýokary hilli hereketlendiriji wilka merkezi goldawy

  “Oupin Driveshaft Center” goldaw podşipnikleri belli bir abraýa eýe
  hil we ussatlyk üçin awtoulag pudagynda.Öndürýäris
  hereketlendiriji merkezdäki ulaglaryň hemmesi diýen ýaly goldaw podşipnikleri
  şu gün ýol.“Oupin Drive Shaft Center” goldaw podşipnikleri bar
  ýolda we daşarda ulanmak we ähli howa şertleri üçin niýetlenendir.
  Oupin elmydama müşderini kanagatlandyrmagy maksat edinýärdi we her bir müşderä hyzmat etmek hem Oupiniň maksady

 • Mercedes-benz truc üçin ýokary hilli hereketlendiriji wilka merkezi goldawy

  Mercedes-benz truc üçin ýokary hilli hereketlendiriji wilka merkezi goldawy

  OUPIN sürüjiniň merkezi goldaw podşipniklerini gurmak aňsat we ulagyňyzyň iş wagtyny gowulaşdyrmak üçin ähli esasy ýük awtoulag programmalary bilen çalşyrylyp bilner.

  Dizaýn aýratynlyklary: Ygtybarlylyk: Rulman saklaýjylary we rulman ömrüni uzaltmak üçin möhürlenen rulmanyň arasynda goşmaça ýag gatlagyny goşup, öňünden ýaglanýar we öňünden möhürlenýär.

  Çydamlylygy: Güýçlendirilen, uly sowuk polatdan ýasalan agyr kysmatlar ýokary güýç we çydamlylyk hödürleýär.Kauçuk ýassyklar yrgyldamalary siňdirýär we izolýasiýa edýär.

  Öndürijilik: Timken önüminiň öndürijiligine we hil standartlaryna laýyk gelýändigine göz ýetirmek üçin sürüjiniň merkezi goldaw podşipniklerini berk barlaýarys.

  Çalyşmak: Sürüji merkeziniň goldaw podşipnikleri ähli esasy ýük awtoulag programmalary bilen çalşylýar, olary gurmagy aňsatlaşdyrýar we ygtybarly iş wagty bolýar.

 • 88ewropaly ýük awtoulag merkezi kysymly HB88508 HB88059 HB88510A HB88512 210433-1X 210084-2X HB210391-1X opeewropaly we Amerikan HB seriýaly dürli hereketlendiriji wilkaly asma gurnama HB88508 merkezi göteriji

  88ewropaly ýük awtoulag merkezi kysymly HB88508 HB88059 HB88510A HB88512 210433-1X 210084-2X HB210391-1X opeewropaly we Amerikan HB seriýaly dürli hereketlendiriji wilkaly asma gurnama HB88508 merkezi göteriji

  “Oupin Driveshaft Center” goldaw podşipnikleri belli bir abraýa eýe
  hil we ussatlyk üçin awtoulag pudagynda.Öndürýäris
  hereketlendiriji merkezdäki ulaglaryň hemmesi diýen ýaly goldaw podşipnikleri
  şu gün ýol.“Oupin Drive Shaft Center” goldaw podşipnikleri bar
  ýolda we daşarda ulanmak we ähli howa şertleri üçin niýetlenendir.
  Oupin elmydama müşderini kanagatlandyrmagy maksat edinýärdi we her bir müşderä hyzmat etmek hem Oupiniň maksady